Termíny odborných seminárov

Spoločnosť Acare s.r.o., divízia Vitality organizuje pre lekárov certifikované výukové semináre aplikácie vstrebateľných biodermálnych nití BIJOU, pod vedením MUDr. Ruženy Sochorovej, CSc. 

12.03.2022

Prihláška na odborný seminár


  Estetika:

  A care, s.r.o., divízia Vitality

  Sídlo spoločnosti a prevádzka

  Sídlo: A care s.r.o.
  Hraničná 5, 922 10 Trebatice
  acare@acare.sk